Stichting Veilig Thuis is het nieuwe meldpunt voor huiselijk geweld dat volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) beter kan nagaan of iemand ook eerder al slachtoffer was van mishandeling. De stichting kan ook meedenken over de beste vorm van hulpverlening.

Van Rijn kondigde dinsdag aan dat hij de bestaande afspraken rond het signaleren van kindermishandeling wil aanscherpen. Sinds 2013 bestaat de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, een vijfstappenplan waarin staat wat leraren, huisartsen en medewerkers van jeugdzorginstellingen moeten doen als ze kindermisbruik of kindermishandeling niet kunnen uitsluiten.