In alle onderzochte landen is gekeken hoe kinderen een zaak voor de rechter kunnen krijgen wanneer hun rechten geschonden zijn. Hieraan werkten honderden juristen en kinderrechtenorganisaties mee. Zo gaven zij informatie over welke juridische middelen kinderen beschikken en of de bepalingen van het VN-Kinderrechtenverdrag toegepast worden. Het VN-Kinderrechtenverdrag is onderdeel van de nationale wetgeving, zo hebben internationale verdragen voorrang op de nationale.

Voorbehoud

Dat Nederland het enige land is dat onder voorbehoud een afspraak heeft gemaakt op een artikel binnen het VN-Kinderrechtenverdrag is een van de redenen dat het niet op nummer één staat. Dit voorbehoud zorgt ervoor dat kinderen niet zelfstandig toegang hebben tot de rechter als zij voorzieningen uit de sociale zekerheid willen ontvangen. Daarnaast moet een kind toestemming vragen aan zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger om toegang te krijgen tot de rechter.

In het familie- en jeugdrecht van Nederland staat dat een kind 12 jaar oud moet zijn om gehoord te worden, kinderen die jonger zijn mogen wel gehoord worden maar dat gebeurt volgens Defence for Children nog te weinig. De organisatie is van mening dat Nederland beter kan op het gebied van kinderrechten. Zo moet het voor meer kinderen duidelijk zijn hoe ze bij een klachteninstantie komen en hoe ze bijvoorbeeld een advocaat vinden.