In 2013 liepen bijna 89.000 jongeren onder de achttien bij jeugdzorg. Vooral bij de jeugdreclassering lopen meer jongens dan meisjes.

Middelbare school

Meisjes en jongens doen het over het algemeen nog even goed op de basisschool, maar vanaf de middelbare school nemen meisjes een voorsprong. Zij doen dan vaker havo of vwo dan jongens, volgen daarna vaker een opleiding in het hoger onderwijs dan jongens, en studeren ook sneller af.

Werk

Eenmaal aan het werk halen jonge mannen de achterstand weer in, aldus het CBS. In het eerste kwartaal van 2015 hadden jonge mannen tussen 15 en 27 jaar die geen onderwijs meer volgen even vaak werk als jonge vrouwen. Ook werken jonge mannen twee keer zo vaak voltijds als jonge vrouwen, waardoor hun gemiddeld inkomen op jaarbasis met 21.000 euro hoger ligt dan dat van jonge vrouwen.