De meldingen variëren van lichte tot zware vormen van misbruik, in de meeste gevallen gepleegd door jongeren. Maar ook pleegouders, ouders en hulpverleners maakten zich er schuldig aan.

Meer calamiteiten

In totaal registreerde de inspectie 127 calamiteiten vorig jaar, acht meer dan in 2013. Behalve om misbruik ging het onder meer om ongevallen, zelfmoord en pogingen daartoe, en onnatuurlijke dood van jongeren.

Verontrustende toename

De inspectie noemt de stijging van het aantal meldingen van suïcides in de jeugdzorg, van acht in 2013 naar tien in 2014, verontrustend. Het gaat om de derde jaarlijkse toename op rij. In 2012 pleegde één jongere zelfmoord.