De ondervraagde medewerkers stellen tegenover de vakbond dat het sinds de overgang vooral mis gaat bij nieuwe hulpvragen. Nieuwe aanvragen voor jeugdzorg kunnen vaak niet adequaat worden opgepakt en kwetsbare kinderen en gezinnen weten niet goed waar zij terecht kunnen voor hulp . Een meerderheid van de jeugdzorgmedewerkers vindt dat kinderen die acuut hulp nodig hebben niet tijdig in beeld zijn, waardoor zij in de knel raken. Dat blijkt uit onderzoek van Totta Research in opdracht van FNV Zorg & Welzijn.

Nieuwe taken gemeenten

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 nieuwe jeugdzorgtaken gekregen. Uit het onderzoek van Totta Research onder ruim 750 jeugdzorgmedewerkers blijkt dat een half jaar later de zorg voor kwetsbare kinderen en gezinnen verre van op orde is. Hoewel de hulp aan bestaande ‘jeugdzorggezinnen’ na 1 januari goed is voortgezet, weten nieuwe gezinnen de weg naar hulp niet te vinden. Tegelijkertijd hebben jeugdzorgorganisaties nog steeds met hoge werkdruk te maken. Zo geeft de helft van de jeugdzorgmedewerkers aan dat er op dit moment binnen hun organisatie wachtlijsten voor hulpverlening bestaan.

Hulpverleners geven aan dat acute hulpgevallen niet op tijd in beeld komen. Kinderen raken door de overgang tussen wal en schip. De medewerkers zijn daarnaast ontevreden over de werkwijze van de gemeente. De communicatie, kennis en het toezicht houden op de hulp worden negatief beoordeeld.

Beleid van gemeenten

Jeugdzorgmedewerkers hebben veel kritiek op de manier waarop gemeenten de jeugdzorg organiseren. Het is veelal onduidelijk hoe gemeenten toezicht houden op de kwaliteit van de zorg en ook weten gemeenten volgens een meerderheid niet welke zorg nodig is. Van Dijk: ‘Het moet weer gaan om goede zorg in plaats van geld. Gemeenten kijken teveel naar het prijskaartje bij het afsluiten van contracten. Ze weten te weinig over de zorg die echt nodig is.’ De FNV wil dat gemeenten langere en betere contracten met jeugdzorgorganisaties afsluit waarbij kwaliteit voorop staat. Jongeren zijn gebaat bij continuïteit van zorg en hulpverlener.

De vakbond ondervroeg in totaal 759 medewerkers in de jeugdzorg. Drie op de vier medewerkers gaf aan ontevreden te zijn over de overgang. Gemiddeld gaven de medewerkers een 4.3 als rapportcijfer.