Door passend onderwijs kunnen leerlingen die meer hulp nodig hebben, vaker terecht in het reguliere onderwijs. Bijna de helft van docenten (47 procent) in het voorgezet onderwijs (VO) zegt echter te weinig tijd te hebben om dergelijke jongeren goed te helpen. In het basisonderwijs (PO) is dat zelfs 84 procent.

Extra handen en kleinere klassen

Extra handen in de klas staan dan ook op het verlanglijstje van vrijwel alle docenten in het VO (84 procent) en PO (99 procent). Ook zegt 98 procent van de VO-leraren behoefte te hebben aan kleinere klassen, tegenover ongeveer 95 procent van hun collega’s in het basisonderwijs.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1668 onderwijsmedewerkers, zoals leraren, directeuren en zorgcoördinatoren.