Deze groep thuiszitters is een groot probleem, vindt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij donderdag dat hij gemeenten gaat helpen om verzuim beter aan te pakken. Dertig gemeenten, over het algemeen de grote steden, zijn goed voor in totaal 70 procent van het verzuim. Het aantal leerplichtige jongeren dat helemaal niet op een school stond ingeschreven in het schooljaar 2013/2014, daalde ook nauwelijks ten opzichte van het schooljaar daarvoor.

Onderzoek Kinderombudsman

Ook de Kinderombudsman deed een paar jaar geleden onderzoek naar langdurig thuiszitters. Het gaat vaak om kinderen die extra zorg nodig hebben. Ze zijn bijvoorbeeld zo bang om naar school dat ze ook lichamelijk ziek worden. Of ze hebben ouders met psychische problemen die niet (goed) voor ze zorgen en op ze letten.

Spijbelen en luxeverzuim

Het aantal leerlingen dat spijbelde of onder schooltijd op vakantie was (luxeverzuim heet dat), daalde wel. Het aantal spijbelaars nam met 10 procent af tot een kleine 80.000 leerlingen vorig schooljaar. Luxeverzuim daalde met 7 procent. Het is voor het eerst in jaren dat deze aantallen afnamen. Zowel spijbelen als luxeverzuim is strafbaar. Als een ouder het kind onder schooltijd mee op vakantie neemt, kan een boete van honderden euro’s worden opgelegd.