Broekhuizen onderzocht voor welke kinderen de kwaliteit van kinderopvang het sterkst verband houdt met hun sociale en emotionele ontwikkeling. Het blijkt dat kinderen die minder goed instaat zijn hun emoties en gedrag zelf onder controle te houden, het meest gebaat zijn bij kinderopvang van hoge kwaliteit. Ook toont zij verband aan tussen kwalitatief goede kinderopvang en een positieve stemming bij alle kinderen. Voor jongens geldt dat zij minder sociale vaardigheden vertonen dan meisjes bij minder goede kinderopvang.

Een hoge kwaliteit kinderopvang heeft daarnaast een positief effect heeft op de cognitieve vaardigheden – zoals vroege taal- en rekenvaardigheden – van kinderen. Broekhuizen: ‘We zijn het daarom verplicht aan zowel individuele kinderen als de samenleving om te investeren in een hoge kwaliteit van kinderopvang’.