Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in het rapport ‘Wachten op je toekomst. Kinderen in de noodopvang in Nederland’ dat donderdag verschijnt. Dullaert uit scherpe kritiek op de opvang van kinderen in de opvanglocaties.

“Door het gebrek aan opvangplekken worden veel kinderen opgevangen in tijdelijke locaties en moeten zij als gevolg daarvan te vaak verhuizen. Dit terwijl stabiliteit en rust voor asielkinderen bijzonder belangrijk is. Zeven tot acht keer verhuizen was in 2015 geen uitzondering, soms zelfs tien of elf keer”, constateert Dullaert.

Volgens de Kinderombudsman moeten nieuwkomers minstens zeven maanden wachten op de start van hun procedure. Soms kan het 18 maanden duren voordat er een beslissing valt over de asielaanvraag, met uitschieters tot 24, maanden als er ook een procedure voor gezinshereniging volgt.

Onacceptabel lang, vindt Dullaert. “Het is voor kinderen zeer schadelijk om lang in onzekerheid te verkeren over hun eigen situatie en over de situatie van familieleden in het buitenland. Hierdoor berokkenen we deze kinderen alleen nog maar meer schade.”

Dullaert adviseert om de situatie voor kinderen in alle noodopvanglocaties te verbeteren en het aantal verhuizingen te beperken. Ook doet hij de aanbeveling om een einde te maken aan grootschalige noodopvang en initiatieven voor kleinschalige noodopvang voor gezinnen en alleenstaande minderjarigen mogelijk te maken.