Ouders en scholen hebben sinds 1 januari te maken met veranderde regelingen voor de zorg voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Een deel van de zorg moet worden betaald uit het persoonsgebonden budget dat ouders beheren. Scholen en ouders worden het daarover soms moeilijk eens. Er komt een gesprekshandleiding en een ‘rapid response team’ om daarbij te helpen.

Budget

Scholen kunnen ook een beroep doen op het ondersteuningsbudget van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Omdat dat proces soms moeizaam verloopt, wordt een deel van het budget vanaf komend schooljaar weggehaald bij de samenwerkingsverbanden. Scholen kunnen dan via een andere route geld aanvragen.

Toelating

Verder werken de PO-Raad en de VO-raad aan een landelijke aanvraagprocedure voor de toelaatbaarheidsverklaring, die nodig is voor toelating tot het speciaal onderwijs. Een landelijke procedure zorgt ervoor dat scholen minder verschillende formulieren hoeven in te vullen.