De Kinderombudsman heeft in een vrijdag verschenen onderzoek gekeken naar eventuele problemen sinds gemeenten de jeugdzorg hebben overgenomen van de overheid. Hij constateert dat gemeenten ook nu nog erg druk zijn met het op orde brengen van de eigen organisatie, zoals het organiseren van wijkteams die de zorg aan jongeren moeten leveren. ,,De taken en bevoegdheden van deze mensen zijn niet helder. Wie neemt bijvoorbeeld de regie, wie hakt de knopen door? Het is nog niet duidelijk”, zegt Dullaert.

Meer onderzoek

Mede daarom blijft de Kinderombudsman de vorderingen volgen. Dit jaar worden nog 2 onderzoeken over de jeugdzorg gepubliceerd. Dullaert constateert overigens ook redelijk goed nieuws, namelijk dat kinderen en jongeren die al voor dit jaar jeugdhulp ontvingen, weinig problemen ondervinden van de veranderingen. ,,Die zorg is gelukkig redelijk probleemloos overgedragen.”