Defence for Children, Save the Children, SP en GroenLinks hebben daarom bij het kabinet erop aangedrongen dat kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid krijgen. Dit recht is al vastgelegd in artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar Nederland heeft hierop als enige land ter wereld een voorbehoud gemaakt, waardoor kinderen in Nederland niet zelfstandig recht hebben op sociale zekerheid. In situaties waarin jonge kinderen honger lijden of hun woning uitgezet dreigen te worden, kunnen zij dan niet zelfstandig een beroep doen op de sociale zekerheid. 
 
Nederland is al vaker op de vingers getikt door het VN-Kinderrechtencomité. De politieke partijen zullen deze problematiek aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).