Een poging van Joël Voordewind van de ChristenUnie om de uitname van ruim 26 miljoen euro uit het gemeentefonds voor 2015 ongedaan te maken, kon niet op genade rekenen bij staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Die 26,6 miljoen euro was de berekende opbrengt van de ouderbijdrage voor gemeenten. ‘Ik wil het voor 2015 niet herstellen. Daar heb ik moeite mee. We gaan de wet wijzigen; de ouderbijdrage wordt per 2016 afgeschaft. Je moet een grens stellen’, zei Van Rijn maandag in een Kamerdebat over de jeugdzorg. Het is niet duidelijk of de vele gemeenten die dit onderdeel van de Jeugdwet weigerden uit te voeren, alsnog rekeningen bij de ouders moeten indienen of voldoende ‘gestraft’ worden doordat ze op het jeugdbudget zijn gekort.

Dossiers als wapen

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de wijze waarop veel gemeenten omgaan met privacygevoelige gegevens van jongeren die zorg en ondersteuning krijgen of dat nodig hebben. ‘Wethouders die aan ouders vragen hoe het nu met hun kind gaat omdat ze in het dossier lazen dat het niet zo goed ging’, gaf D66-Kamerlid Vera Bergkamp als voorbeeld. ‘Daarnaast bereiken mij verontruste signalen dat dossiers worden ingezet als “wapen” tegen ouders om ze tot een andere of goedkopere behandeling te “dwingen”. Ambtenaren zitten daarmee toch op de stoel van de professional, en dat is in strijd met de wet.’

CORV ongebruikt

Het is de Kamer eveneens een doorn in het oog dat het regelmatig voorkomt dat dossiers via de mail worden verstuurd, in plaats van het speciaal daarvoor bestemde systeem CORV (Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening). Uit gegevens van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat in 35 procent van de gevallen het systeem niet gebruikt wordt. Gemeenten zijn wettelijk verplicht van dit systeem gebruik te maken. Onder meer D66, VVD en SP vinden dat de staatssecretaris moet ingrijpen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet, in opdracht van het kabinet, in de tweede helft van volgend jaar controleren of gemeenten de informatiebeveiliging en de privacy van jongeren goed hebben geregeld. Een motie hiertoe van D66 wordt volgende week in stemming gebracht. Van Rijn deelt de Kamerzorgen op dit punt. Het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) gaat gemeenten aanspreken op hun wettelijke plicht gebruik te maken van CORV, stelde de staatssecretaris.