Jongerenwerkers zijn daar waar jongeren zijn: op straat, op school, in het park, in winkelcentra en op sociale media. De transitie jeugdzorg is een feit en de meeste gemeenten hebben wijk- en buurtteams ingericht. Nu is goede afstemming van belang tussen deze teams en de basis- en preventieve voorzieningen, zoals het jongerenwerk.

Verbinding jongerenwerk en wijkteams

In veel gemeenten is dit nog niet voldoende gerealiseerd. Kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar zijn minder wijkgebonden dan jongeren tot 12 jaar, en worden daardoor nog onvoldoende door deze teams bereikt. Het jongerenwerk is een belangrijke schakel naar deze groep.

Jongerenwerk in beeld

De publicatie ‘Jongerenwerk in beeld. Voor partners in de wijk’ is bedoeld om te stimuleren dat jongerenwerk en wijkteams met elkaar in gesprek gaan over een goede samenwerking, en dat gemeenten zorgen voor een duidelijke positie van het jongerenwerk in het jeugd- en sociale stelsel.