Jongeren vallen tot ze 18 zijn onder de jeugdzorg. Daarna komen ze terecht in de volwassenenzorg, waar gemeenten sinds begin dit jaar grotendeels verantwoordelijk voor zijn. Deze overgang pakt slecht uit voor veel jongeren, zeggen de briefschrijvers. Jongeren die tot dan toe gedwongen hulp kregen, mogen ineens zelf beslissen of ze zorg willen houden en dat gaat vaak mis.

Vast in systeem

In veel gemeenten is ook onduidelijk waar jongeren vanaf hun 18de terecht kunnen, of sluit het aanbod van wijkteams niet aan. Ze krijgen te maken met zoveel loketten en procedures dat ze afhaken. De brief is ondertekend door onder meer de landelijke belangenorganisatie voor mensen met een beperking Iederin en de landelijke koepel voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg Platform.

Kinderombudsman

Kinderombudsman Marc Dullaert vroeg al eerder aandacht voor het probleem. Jaarlijks krijgen zo’n 6000 kwetsbare jongeren van 17 een jeugdzorgmaatregel opgelegd, wat betekent dat ze gedwongen zorg krijgen. Honderden van hen komen in grote problemen wanneer ze beslissen de hulpverlening te verlaten na hun 18de verjaardag, zei Dullaert.

Taak gemeenten

De landelijke politiek vindt het vooral een taak van gemeenten om de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg goed te begeleiden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie benadrukken dat jongeren na hun 18de volgens de wet zelf mogen bepalen wat ze doen en dat dit zo blijft.