Ans van de Maat heeft het rapport namens Jeugdzorg Nederland in ontvangst genomen. Volgens Van de Maat zijn de tips en adviezen die in het rapport staan bruikbaar. Ook “passen ze veelal in trajecten die al lopen vanuit Jeugdzorg Nederland.”

Rapportcijfer

Het rapport geeft de bevindingen weer van een onderzoek dat de Jongerentaskforce Kindermishandeling uitvoerde. Zij ondervroegen bijna 200 jongeren die in residentiële groepen van jeugdhulpinstellingen, jeugd-GGZ, en de jeugd-LVB wonen hoe zij de (sociale) veiligheid ervaren. Gemiddeld becijferen de jongeren de veiligheid in hun instelling met een 7,7. Tien procent van de jongeren vond de beveiliging onvoldoende, terwijl bijna dertig procent een rapportcijfer van acht of hoger gaf.

Tips

In het rapport worden ook tips en adviezen gegeven. Belangrijkste tip hierbij is het hebben van een goede vertrouwensband tussen jongeren en de groepsleiding. Dit is een cruciale factor voor de beleving van veiligheid, aldus de taskforce. Daarnaast stelt de Jongerentaskforce dat de transitie en de onzekerheid over de financiering heeft geleid tot meer wisselingen in groepsleiding. De jongeren willen dat het aantal wisselingen beperkt worden. Zij roepen daarom gemeenten en aanbieders op om een einde te maken aan de onzekerheid.