In de meeste zaken die bij jeugdzorginstellingen worden behandeld speelt een vechtscheiding een rol. In sommige regio’s heeft 70 procent van de dossiers bij jeugdzorg te maken met zo’n complexe en met ruzies omgeven scheiding. Dat meldt Reporter Radio op basis van eigen onderzoek.

Bij Jeugdbescherming West, een instelling die onder meer in Den Haag en Dordrecht actief is, merken ze dat het aantal vechtscheidingsdossiers groeit. Cora Bakker, gedragsdeskundige bij Jeugdbescherming West: “In een aantal regio’s waar wij actief zijn gaat het om 50 tot 60 procent van de zaken. Het is moeilijk om er met die ouders uit te komen.” Jeugdzorginstellingen in Zeeland en Brabant spreken zelfs van twee derde van het aantal zaken, die vanwege een vechtscheiding bij jeugdzorg terechtkomen.

In situaties waar een vechtscheiding speelt, kan de familierechter een ondertoezichtstelling (OTS) opleggen, als gevreesd wordt dat de ontwikkeling van het kind gevaar loopt. Hierbij wordt het ouderlijk gezag beperkt. De OTS wordt uitgevoerd door een jeugdzorginstelling.

Deskundigen laten het programma weten dat er niet genoeg middelen zijn om de nadelige gevolgen van een vechtscheiding aan te pakken, waardoor zaken vaak jarenlang blijven slepen.