“De decentralisatie maakt het op termijn mogelijk de jeugdhulp beter en goedkoper te organiseren. De bezuinigingen meteen aan het begin van het decentralisatietraject komen echter te snel. Gemeenten geven aan dat de financiële rek er uit is en die zorg delen wij. Er zijn grote verschillen tussen regio’s en gemeenten, dat is ook niet verwonderlijk bij een decentralisatie met veel beleidsvrijheid voor gemeenten”, stelt Jeugdzorg Nederland op haar website.

Met name op plekken waar regionale samenwerking moeizaam tot stand komt, zijn de problemen groot. In die gebieden moet snel een slag gemaakt, zo vindt de instantie. “Gemeenten moeten de samenwerking op termijn goed regelen, anders doen zich aanzienlijke risico’s voor.”