Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd, die meldingen van ouders en jongeren verzamelt over de jeugdzorg die sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt.

Meer dan de helft van de in totaal 472 meldingen die in 2015 zijn binnengekomen, gaan over het gebrek aan informatie. Daarnaast worden ouders regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd, omdat niet duidelijk is wie de regie heeft. Ze krijgen niet binnen de wettelijk gestelde termijn van acht weken een reactie op hun hulpvraag. 

Gebrek aan privacy

Gemeenten blijken het ook niet zo nauw te nemen met de privacy van de jongeren, zo blijkt uit ruim een kwart van de meldingen. Dossiers worden zonder toestemming van ouders besproken met derden, ouders weten niet wie inzage heeft en ze krijgen geen uitleg over hoe privacygevoelige gegevens worden beschermd. Sommige ouders meldden dat, nadat ze weigerden toestemming te geven voor inzage, hun verzoek om hulp voor hun kind niet werd behandeld.

Op basis van de bevindingen in de Jaarrapportage doet de Monitor Transitie Jeugd (elk kwartaal tot eind 2016) aanbevelingen aan zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Monitor Transitie Jeugd is een initiatief van het Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Uw Ouderplatform, Zorgbelang, Ieder(in) en LOC Zeggenschap in zorg.