Tijdens inspectiebezoeken constateerde de inspectie ernstige tekortkomingen die een acuut risico vormen voor de patiëntveiligheid en de gezondheid van cliënten. Ondanks meerdere verzoeken van de inspectie om de veiligheid van het wonen in de zorglocatie en de woonomstandigheden te verbeteren, hebben er niet voldoende verbetermaatregelen plaatsgevonden.

Bij de hertoets op 9 december 2015 constateerde de inspectie dat de situatie ten aanzien van de deskundigheid, veiligheid en hygiëne was verslechterd. Het bevel geldt voor zeven dagen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan de geldigheidsduur verlengen. De Woonsprong mag weer zorg verlenen op het moment dat de instelling, naar het oordeel van de inspectie, weer voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.