Het onderbrengen van verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeenten creëert kansen om kinderen en gezinnen te benaderen vanuit een integrale aanpak, stelt Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Gemeenten moeten een goede afstemming en samenwerking organiseren tussen de organisaties en voorzieningen die zorg en steun bieden. De gemeente valt echter niet onder het toezicht van de jeugdinspecties. Daarom besteden de inspecties bij hun toezicht op de verschillende organisaties aandacht aan een integrale aanpak. De inspecties bekijken via dossieronderzoek en interviews welke resultaten zijn behaald en beoordelen aan de hand van bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken en kwaliteitszorgsystemen of het behalen van goede resultaten gewaarborgd is.