Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het toezicht hierop berust bij met name de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). Tussen gemeenten en inspecties zijn afspraken gemaakt over de onderlinge afstemming vanaf 1 januari 2015. Een van die afspraken betrof de oprichting van een Inspectieloket Jeugd voor gemeenten.

Samenwerkende jeugdinspecties

Het digitale Inspectieloket Jeugd voor gemeenten is een gezamenlijk project van de samenwerkende jeugdinspecties (naast de drie eerder genoemde inspecties zijn dat de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de Inspectie SZW (ISZW). Gemeenten kunnen zich tot het loket wenden met al hun vragen over het toezicht op jeugd. Ook kunnen zij er nieuwe aanbieders van zorg aanmelden en informatie over het toezicht op jeugd vinden.