Instellingen voor jeugdbescherming doen nog onvoldoende om kwetsbare kinderen met ingewikkelde problemen snel te helpen. De verbeteringen die deze instellingen en gemeenten eerder in gang zetten, hebben wel effect op de langere termijn. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een gezamenlijk rapport.

“Maar kinderen die nú hulp en bescherming nodig hebben, kunnen niet wachten op verbeteringen voor de lange termijn”, stellen de inspectiediensten. Het gaat om kinderen met een zogeheten jeugdbeschermingsmaatregel. Daarbij stelt de rechter vast dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden of doordat ze strafbare feiten plegen.

Volgens de inspecties krijgen kwetsbare jongeren vaak niet de juiste hulp omdat er te weinig personeel is en er onvoldoende geschikte plekken zijn waar ze terecht kunnen. “Kinderen komen dan op een plek waar ze niet passen, of ze krijgen helemaal geen hulp en komen op een wachtlijst”, staat in het rapport. Daarnaast hebben veel instellingen te maken met financiële onzekerheid, omdat het Rijk en de gemeenten het niet eens worden over de financiering.

De inspecties stelden in november vorig jaar al vast dat de overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om deze kinderen te beschermen. Daarnaast zagen ze structurele problemen die ervoor zorgen dat de jeugdbescherming zwaar onder druk staat.