Het NIP vroeg bijna vijfhonderd vrijgevestigde psychologen naar hun ervaringen over het jeugdstelsel. Het NIP zegt dat jongeren niet overal terecht kunnen. Het is volgens hen zorgelijk dat cliënten niet de hulp van hun eerste keus krijgen, ook omdat het jeugdzorgbudget bij sommige gemeenten al op zou zijn. Het VNG meldt dat gemeenten er alles aan doen om zorg te bieden aan alle kinderen die hulp nodig hebben. ‘Gemeenten zullen en kunnen geen cliëntenstop of opnamestop afkondigen’, aldus het VNG.

Declareren bij gemeenten lastig

Uit het onderzoek blijkt verder dat het declareren bij gemeenten lastig en moeilijk is. Een veilige en uniforme manier van gegevensuitwisseling ontbreekt nog. Slechts bij ruim 8 procent van de gemeenten verloopt het declareren volgens de psychologen probleemloos. Daarnaast kwam naar voren dat de administratieve rompslomp sterk is toegenomen. Om het inkoopproces voor jeugd-ggz soepeler te laten verlopen heeft het NIP samen met het LVVP, NVO, NVvP en de LPGGz voor gemeenten de handreiking ‘Inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden’ gepubliceerd.