Dat stelt de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC) in haar rapport De raad in positie dat recent is aangeboden aan de Vlaardingse gemeenteraad. Het onderzoek richtte op de kaderstellende en controlerende rol van de raad rondom de jeugdzorg. Het is voor het eerst dat de RKC een onderzoek uitbrengt met uitsluitend conclusies en aanbevelingen gericht aan de raad.

Kritiek

Rekenkamers elders uit het land, waaronder die uit de G4 en de grote Brabantse steden, hebben eerder soortgelijke adviezen uitgebracht. Deze Rekenkamers, evenals de Algemene Rekenkamer, maken zich onder meer zorgen over het controlegat. Veel raadsleden stellen dat ze geen zicht hebben op besluiten die rondom de decentralisaties jeugd, zorg en werk worden genomen, omdat gemeenten op deze terreinen veel in regionaal verband samenwerken. De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen stelt dat de raad het heft in eigen hand moet nemen.

Initiatief

Meer dan tot nu toe het geval is, moet de volksvertegenwoordiging initiatief nemen in het ‘formuleren van onderwerpen waarom hij informatie wenst te ontvangen van het college. De raad is echt aan zet’, schrijft de Rekenkamercommissie. ‘Het is van groot belang dat de gemeenteraad zijn positie voor 2015 en verder bepaalt en de nieuwe rol inneemt als verantwoordelijke voor de uitvoering van de jeugdzorg.’

Monitoring

Om het tij te keren moet de raad beginnen met de formulering van transformatie- en transitiedoelstellingen, stelt de RKC. ‘Bepaal waar het nieuwe jeugdstelsel toe dient te leiden in termen van maatschappelijke effecten. Bepaal welke beleidsprestaties dienen te worden gerealiseerd. Vraag het college om op basis van die doelstellingen met een voorstel voor beleidsmonitoring te komen.’