Onderzoekers van het Trimbos-instituut wilden weten of hulp aan kind of ouders na een melding van kindermishandeling bij het AMK/Veilig Thuis het kind helpt. Anderhalf jaar lang volgden zij daarom een aantal kinderen van vijf jaar en ouder.

Weinig bekend

In Nederland is weinig bekend over de vraag hoe het met mishandelde kinderen gaat nadat zij zijn gemeld. Deze studie geeft extra informatie over deze kinderen en ondersteunt de gedachte dat kindgerichte hulp kan helpen. Er is echter geen verband tussen de omvang van gedragsproblemen en de intensiteit van hulp verleend aan ouders of gezin. Noch hangt de kwaliteit van leven van kinderen af van de intensiteit van de hulp die zij zelf, hun ouders of het gezin ontvingen.

Advies

De onderzoekers adviseren om intensieve hulp aan kinderen aan te bieden als mishandeling is vastgesteld en een systeem van navraag in te stellen over een langere periode met gegevens van mishandelde kinderen en hun verzorgers die zijn gemeld. Verder bevelen de onderzoekers aan om langdurig gegevens te verzamelen en deze gegevens in te zetten voor diagnostiek, vervolg, onderzoek en beleidsverbetering.