De inspecties hebben in het toetsingskader 24 verwachtingen opgesteld waaraan de organisaties moeten voldoen.

Drenthe

Veilig Thuis Drenthe voldoet aan 8 van de 24 verwachtingen. Verbeterpunten zijn onder andere dat Veilig Thuis Drenthe niet te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is en dat professionals onvoldoende zicht houden op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens. Wel zet Veilig Thuis Drenthe professionals in die aantoonbaar geschoold zijn voor hun functie en zijn deze professionals toegerust om met acuut onveilige situaties voor leden van gezinnen en huishoudens om te kunnen gaan.

Noord- en Midden-Limburg

Veilig Thuis Noord en Midden Limburg voldoet aan 16 van de 24 verwachtingen. Deze organisaties zetten gekwalificeerde professionals in en zorgen de medewerkers ervoor dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Noord en Midden Limburg niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel en is een vertrouwensarts niet 24/7 bereikbaar.

Utrecht

Veilig Thuis Utrecht voldoet aan 20 van de 24 verwachtingen. Deze organisatie is te allen tijde bereikbaar en beschikbaar, zet gekwalificeerde professionals in en deze professionals houden goed zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens en zij zorgen ervoor dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Ook hier zijn er verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Utrecht niet over één registratiesysteem en wordt niet altijd binnen vijf dagen na ontvangst van de melding het onderzoek gestart.

Verbetermaatregelen

De organisaties moeten concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat wordt voldaan aan alle verwachtingen.