Veilig Thuis Hollands Midden

Veilig Thuis Hollands Midden voldoet aan 15 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader. Zo zet Veilig Thuis Hollands Midden gekwalificeerde professionals in die ervoor zorgen dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Hollands Midden niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel en houden professionals onvoldoende zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens.

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant voldoet aan 14 van de 24 verwachtingen. Zo beschikt Veilig Thuis Zuidoost-Brabant over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel dat ervoor zorgt dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Zuidoost-Brabant niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel, ontbreekt het in voldoende mate aan richtlijnen en procedures voor professionals en is een vertrouwensarts niet 24/7 bereikbaar.

Veilig Thuis Groningen

Veilig Thuis Groningen voldoet aan 13 van de 24 verwachtingen. Zo zet Veilig Thuis Groningen gekwalificeerde professionals in die ervoor zorgen dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Groningen niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel noch materieel en houden professionals onvoldoende zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens.

Stapsgewijs toezicht

De organisaties moeten concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen.
 
Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle organisaties en zullen hierbij verschillende aspecten belichten.