Aanleiding voor het vervolgonderzoek was een eerder onderzoek naar de dood van een baby. De Inspectie Jeugdzorg constateerde in 2014 dat toenmalig Bureau Jeugdzorg Utrecht de risico’s in het gezin niet goed had ingeschat.

SAVE-methode

Door het gebruik van de jeugdbeschermingsmethodiek Samenwerken aan Veiligheid (SAVE) staat nu de veiligheid van het kind vanaf het begin centraal, oordeelt de inspectie. Bij de start van de hulpverlening en bij iedere volgende belangrijke beslissing vindt overleg plaats met de gedragsdeskundige. SVMN geeft medewerkers heldere richtlijnen voor de frequentie van contact met cliënten. In het SAVE-plan worden afspraken opgenomen over het beperken van geconstateerde risico’s. Tijdens de evaluatie van de hulpverlening en bij het nemen van belangrijke beslissingen wordt vastgesteld of de veiligheidsrisico’s nog bestaan.