Vooruitlopend op de formele regeling voerde de inspectie de afgelopen jaren al verschillende toezichten uit. Tevens werd een toetsingskader ontwikkeld. In haar laatste rapport concludeerde de inspectie dat de kwaliteit van de jeugdhulp in Caribisch Nederland de afgelopen tijd verbeterd is.