De inspectie constateert dat instellingen voor gesloten jeugdhulp in toenemende mate jongeren opnemen zonder dat de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp heeft afgegeven. Dat is in strijd met het nationale en internationale recht, stelt de inspectie.

Oplossing

De inspectie heeft de instellingen voor gesloten jeugdhulp een half jaar geleden gevraagd om samen met een oplossing te komen, maar dat heeft niets opgeleverd. Daarom verzoekt de inspectie de staatssecretaris om maatregelen te nemen. Zelf gaat de inspectie er vanaf 1 januari op toezien dat de instellingen zich houden aan de wet. Dat geeft de instellingen de tijd om een alternatieve plek te vinden voor jongeren zonder machtiging.