In Rotterdam komt bovengemiddeld veel huiselijk geweld en kindermishandeling voor. Ruim 17.500 gezinnen in de stad hebben te maken met vormen van huiselijk geweld. Sinds 2006 is het aantal meldingen van huiselijk geweld verzesvoudigd naar ruim 9300 in 2013.

Eerder signaleren

Het geweld neemt sinds twee jaar wel af, maar de aanpak is nog niet effectief genoeg, zeggen de onderzoekers die een analyse maakte van de Rotterdamse cijfers: ,,In de helft van de gevallen blijft huiselijk geweld een rol spelen of keert die terug. De gemeente krijgt wel eerder huiselijk geweld in beeld. Waar mishandeling in het verleden soms pas na gemiddeld vijf jaar werd gesignaleerd, is dat nu tussen de een en twee jaar.

Recidive voorkomen

,,Cruciaal in het nieuwe beleid is dat we de dader niet nog een keer in de fout laten gaan. Wat echt helpt is het behandelen van deze mensen. Dat proberen we ook op allerlei manieren te doen, omdat dat ook echt helpt. Maar het gaat nog te vaak mis. Of behandelingen worden halverwege afgebroken of we kunnen wettelijk gezien te weinig dwang toepassen’’, aldus De Jonge.

Behandeling afdwingen

De wethouder zegt alles uit de kast te willen halen om bij sommige daders gedwongen behandeling af te dwingen. Hij heeft zijn hoop vooral gevestigd op de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg. Die moet het makkelijker maken mensen met psychische problemen te laten opnemen. Ook zou dan verplichte zorg buiten een instelling opgelegd kunnen worden. Rotterdam wil de grenzen daarin alvast gaan opzoeken, aldus De Jonge.