In zes huisartspraktijken is driekwart jaar een jeugd-ggz-aanbod beproefd. De huisarts kon kinderen en jongeren met milde psychische klachten een uitgebreid consult van veertig minuten aanbieden. Vier tot acht uur per week was er een gespecialiseerde praktijkondersteuner voor jeugd-ggz aanwezig voor diagnostiek en behandeling. Verder was er een psychiater of gezinstherapeut beschikbaar voor consult.

Samenwerking schoolmaatschappelijk werk

Zowel de huisartsen en de praktijkondersteuners als de patiënten en hun ouders zijn tevreden over het jeugd-ggz-aanbod van de huisartspraktijk. Ongeveer de helft van de kinderen met psychische klachten kon binnen de praktijk behandeld worden, zonder dat het aantal verwijzingen naar de jeugd-ggz of het gebruik van psychofarmaca toenam. De praktijkondersteuners werkten vooral samen met het schoolmaatschappelijk werk. Aangezien de proef in januari 2015 eindigde, was er nauwelijks tijd om samen te werken met de sociale wijkteams.