BJZ NB heeft de veiligheidsrisico’s voor de kinderen onvoldoende in kaart gebracht en Oosterpoort heeft onvoldoende gedaan om de veiligheidsrisico’s te beperken. De inspectie verwacht verbeteringen bij BJZ NB en Oosterpoort. De inspectie zal bij beide instellingen de uitvoering en voortgang van de verbeteringen nauwgezet volgen en waar nodig dit in de praktijk (onverwacht) toetsen. Verder verwacht de inspectie van BJZ NB in dit soort situaties dat zij duidelijkheid biedt naar ouders en andere betrokkenen.

Verscherpt toezicht

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stond al onder verscherpt toezicht. De uitvoering van de kinderbescherming en jeugdreclassering is er niet op orde. BJZ NB is de enige instelling organsitie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering die nog niet gecertificeerd is door het Keurmerkinstituut. Dat certificaat is nodig om hun werk in 2015 te mogen voortzetten onder de nieuwe Jeugdwet.