De gemeenten gaven over 2015 naar schatting 7,4 miljard euro uit aan jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Veel gemeenten kunnen de rechtmatigheid van de bestedingen over 2015 niet aantonen door de verschillende contracten die ze met zorgverleners afsloten. Een goedkeurende accountantsverklaring is nog niet rond doordat eindafrekeningen van jeugdzorgaanbieders ontbreken, door de problemen rond de pgb’s, het niet optimaal functioneren van een digitale infrastructuur en door onduidelijkheid over het woonplaatsbeginsel van jongeren in de zorg.

Er wordt actief gewerkt aan het op orde brengen van de administratieve processen en organisatie voor de verantwoording. Veel onrechtmatige betalingen voor pgb’s zijn hersteld. De digitale infrastructuur is inmiddels op orde, zo informeert Plasterk.

De beroepsorganisatie van accountants pleit in een open brief voor het opstellen van overeenkomsten tussen gemeenten en zorginstellingen om tot een finale afrekening van zorgkosten over 2015 te komen.