Gemeenten hebben vorig jaar tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro meer aan jeugdzorg uitgegeven dan ze hiervoor van het kabinet kregen. Dat komt volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) onder meer omdat kinderen steeds langer hulp ontvangen. Ook zitten steeds meer kinderen in de hulpverlening.

Het kabinet en gemeenten gaan overleggen hoe de tekorten kunnen worden voorkomen. “We moeten ons fundamenteel bezinnen op de vraag hoe gaan we in de toekomst om met de hulpverlening”, aldus Blokhuis. Hij gaat ook “serieus” kijken naar een extra financiële bijdrage aan de gemeenten.

Uit het onderzoek naar de tekorten wordt niet duidelijk waarom kinderen langer hulp krijgen en waarom de prijzen omhoog zijn gegaan. Wel zou de jeugdzorg doelmatiger en doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. Dat zou mogelijk zorgen voor een besparing van 190 tot 240 miljoen euro per jaar.

Onder het vorige kabinet is de jeugdzorg gedecentraliseerd. Tegelijk kregen de gemeenten te maken met een forse bezuiniging op de jeugdzorg. Volgens Blokhuis is de decentralisatie nog steeds een goed idee. Gemeenten weten namelijk het beste hoe ze de betrokken gezinnen kunnen helpen.

De afgelopen jaren is al extra geld naar de jeugdzorg gegaan. Vorig jaar ging het om 420 miljoen euro. Dit jaar en de komende twee jaar gaat het om in totaal 900 miljoen euro.