Gemeenten vinden dat kinderen die ernstige problemen hebben of ernstig ziek zijn, snel en goed geholpen moeten worden. Dat is ook het doel van het nieuwe jeugdstelsel.

  • Het is aan aanbieders en gemeenten om de handen ineen te slaan om het probleem op te lossen
  • Gemeenten moeten met instellingen in gesprek over de wachtlijsten, en instellingen aansporen om gezamenlijk te werken aan het terugdringen van de wachttijden. Ook aanbieders moeten met elkaar nagaan waar nog plek is.

Sinds dit jaar zijn de jeugdhulptaken gedecentraliseerd naar gemeenten, om dichtbij en laagdrempelige zorg en ondersteuning te bieden.

Beeld wachtlijsten

Vorig jaar waren er al wachtlijsten voor de J-GGZ en ook dit jaar zijn ze er nog. Maar het beeld verschilt per regio. De signalen over wachtlijsten zijn heel divers en spreken elkaar soms ook tegen. Sommige landelijke aanbieders geven aan dat het beeld nagenoeg gelijk is aan dat van vorig jaar, terwijl er ook aanbieders zijn die minder instroom hebben.

Verandering nodig

Feit is ook dat er minder geld beschikbaar is. Om de zorg toekomstbestendig in te richten is er een verandering nodig. Een verandering die eraan bijdraagt dat kinderen dichtbij huis gepaste zorg en ondersteuning kunnen krijgen.

Gezamenlijke visie

Gemeenten en aanbieders zien dat er nog een belangrijke opgave ligt. Daarom hebben zij gezamenlijk een visie geschreven. Deze moet eraan bijdragen dat kinderen snel en dichtbij huis, hulp en ondersteuning krijgen. Het gesprek tussen gemeenten onderling en het overleg tussen gemeenten en instellingen staat hierin centraal.