Aan het onderzoek namen instellingen deel uit jeugdzorg en passend onderwijs maar ook uit de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. De organisaties maken zich grote zorgen over de toegang tot en de kwaliteit van de ondersteuning die zij cliënten kunnen bieden. Van de ondervraagde jeugdzorgaanbieders geeft 57 procent aan dat de problematiek van instromende cliënten zwaarder is in 2015 vergeleken met 2014. Volgens een kwart van de respondenten is sinds de invoering van het passend onderwijs de problematiek van leerlingen in het regulier onderwijs zwaarder geworden.

Regioplan benadrukt dat twee op de drie ondervraagde instellingen wel nieuwe kansen zien door de decentralisaties. Daarvoor is het nodig dat wijkteams problemen op tijd herkennen en aanbieders op tijd doorverwijzen. Een ander knelpunt zijn de toegenomen administratieve lasten.