Een besluit over eventuele acties in de jeugdzorg wordt nog even uitgesteld. Vakbond FNV Jeugdzorg stelde minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming vorige maand een ultimatum waarin de bond eist dat er snel structureel 400 miljoen euro extra wordt uitgetrokken om duizenden nieuwe jeugdbeschermers aan te nemen. Zou de minister niet vóór 19 augustus 17.00 uur ingaan op alle eisen, dan dreigden acties.

Volgens een woordvoerster van FNV heeft het ministerie inmiddels in een brief gevraagd daarmee te wachten, omdat er maatregelen in de maak zijn. Volgens de zegsvrouw blijkt uit de eerste reacties van de leden dat dat verzoek niet in goede aarde valt, dus mogelijk volgen toch acties. Maar dat besluit moet nog genomen worden.

Mensen die als jeugdbeschermer werken, hebben gemiddeld twee keer meer cliënten dan verantwoord is, stelde de vakbond onlangs op basis van een rondvraag onder ruim vierhonderd jeugdbeschermers. Volgens de vakbond liet eerder onderzoek zien dat een jeugdbeschermer niet meer dan acht tot negen gezinnen kan begeleiden, wil diegene op verantwoorde wijze werken. Uit de inventarisatie van FNV komt echter naar voren dat iedere voltijdsprofessional nu gemiddeld achttien gezinnen bijstaat. Daardoor zou een gevaarlijke situatie ontstaan. De bond zegt dat 5000 nieuwe jeugdbeschermers nodig zijn om de werkdruk te verlichten.

Naast 400 miljoen euro wil de bond ook dat Weerwind met een landelijke norm komt die paal en perk stelt aan het aantal gezinnen dat een jeugdbeschermer mag begeleiden. De bond pleit voor een maximum van acht gezinnen per voltijdsmedewerker. Ook wil FNV dat professionals in de jeugdbescherming niet langer onder het individueel tuchtrecht vallen.