Tot en met 10 februari zijn er in totaal 91 meldingen binnengekomen. De meeste van deze meldingen zijn ingediend door ouders over kinderen tussen de 12 en 17 jaar.

Gebrekkige informatie

De meeste meldingen gaan tot nu toe over informatie die mensen (niet) krijgen. Zoals over kinderen die voor 2015 hulp kregen en waarvan de hulp doorloopt in 2015. Maar ook over PGB en privacy. De meldingen over PGB gaan er vooral over dat mensen nog geen beschikking hebben ontvangen. Ook is het onduidelijk waar ze recht op hebben in 2015.

Beleid verbeteren

De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.