Volgens het rapport is de kwaliteit van de jeugdhulp gedaald sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. Zo worden gevallen van kindermishandeling binnen instellingen en pleeggezinnen nog te weinig gemeld door professionals. Ook het aantal kinderen dat is geplaatst in instellingen, is te hoog en ook groeien steeds meer kinderen op in armoede.

In het rapport doet het kinderrechtenorgaan meer dan zestig aanbevelingen aan de Nederlandse overheid. De regering zou onder andere meer moeten investeren in het werven van pleeggezinnen.