De meeste van de jongeren, 85 procent, kregen jeugdhulp. Daarbij valt te denken aan hulp bij psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen. In de jeugdzorg zitten zo’n 140.000 jongens en 93.000 meisjes. Een op de tien jongeren heeft meer dan een van de vormen van jeugdzorg nodig of nodig gehad.

60% minder jongeren in jeugdzorg

Sinds januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van jeugdzorg. In vergelijking met het jaar 2012 zitten er begin dit jaar 60 procent minder jongeren in de jeugdzorg. Het vergelijken van cijfers is volgens het CBS echter moeilijk, omdat er voor 2011 en 2012 alleen jaarcijfers beschikbaar zijn.

De meeste jeugdhulp is geleverd aan kinderen die op de basisschool zitten, namelijk 108.000 kinderen tussen de vier en elf jaar. Van de jongeren in de jeugdbescherming, vooral tieners, werden de meesten onder toezicht geplaatst, hoewel het aantal jongeren met voogdij ook licht is toegenomen. De meeste maatregelen van jeugdbescherming duren een jaar of langer.

Jeugdreclassering

Zo’n 7400 jongeren zaten in de jeugdreclassering, omdat ze verdacht werden van of veroordeeld zijn voor een strafbaar feit. Iets meer dan een kwart van hen krijgt ook gedwongen jeugdhulp.