De overgangsregeling AWBZ wordt per 1 januari 2023 beëindigd. Het overgangsrecht voor AWBZ-cliënten is eerder vanwege de overgangsperiode van Beschermd Wonen naar de Wlz-GGZ verlengd. Dit om ervoor te zorgen dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen.

Besluit tot beëindiging overgangsrecht

Navraag bij gemeenten leert dat er momenteel geen of nauwelijks nog Beschermd Wonen-cliënten zijn waarvoor dit overgangsrecht nog wordt uitgevoerd. Zij hebben inmiddels allemaal een passende Wmo- of Wlz-beschikking. In overleg tussen de VNG, het CAK en het ministerie van VWS is daarom besloten dat het overgangsrecht beëindigd kan worden.

Koninklijk Besluit

Het Koninklijk Besluit hierover heeft als ingangsdatum 1 januari 2023. Niemand kan vanaf dat moment nog zorgontvangen op basis van een ‘oude’ AWBZ-beschikking.