Het gaat om jongeren tussen de 18 en 23 jaar die een tijdelijk verblijf of behandeling in een 24 uursvoorziening nodig hebben voor de duur van één tot drie jaar. Amsterdam werkt aan een noodoplossing, zei wethouder Eric van der Burg (Zorg) vrijdag: ‘Deze kwetsbare groep valt tussen wal en schip, omdat het vaak nog niet vast te stellen is of en hoelang zij langdurige zorg nodig hebben.’

Crisissituatie

Amsterdam vraagt Van Rijn om een oplossing, onder meer voor jongeren die als gevolg van een crisissituatie hun ouderlijk huis moeten verlaten en voor wie opvang noodzakelijk is om het leven weer op de rails te krijgen. Zij komen niet in aanmerking voor de Wet langdurige zorg.