Dat staat in het nieuwe onderwijsbeleidsplan van de gemeente Rotterdam. De peuters van zowel werkende als niet-werkende ouders hebben recht op minimaal twee dagdelen onderwijs, ofwel acht uur. Kinderen die het risico lopen op achterstand in bijvoorbeeld taal en rekenen, hebben recht op 10 tot 12,5 uur per week voorschoolse opvang.

Groep nul

Rotterdam kent nu nog een waaier aan voorzieningen voor peuters, zoals het peuterspeelwerk, kinderopvang en groepen nul. Die worden nu allemaal samengebracht onder de naam voorschoolse opvang en vallen dan onder de verantwoordelijkheid van een basisschool, waar ze de naam groep nul krijgen. De vaardigheden van het kind worden vastgelegd in een zogeheten kindvolgsysteem dat aansluit op het systeem van de basisschool.

Recht op ontwikkeling

De onderwijswethouder stelde bij de presentatie dat ieder kind recht heeft zich te ontwikkelen: ,,Vanuit die gedachte hebben wij dit ontwikkeld.’’ De groepen nul bevinden zich nog niet allemaal in de gebouwen van de basisscholen. Op termijn kunnen die twee wel worden samengevoegd, maar daar moet nog financiering voor worden gevonden.