Tot nu toe was er niet voor alle peuters een plek of moesten de ouders hier zelf voor betalen. Gemeenten krijgen 60 miljoen euro om de peuters die nu niet gaan twee keer per week opvang aan te bieden. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn dit overeen gekomen.

Kinderopvang goede start
,,Elke peuter verdient een plek om opgevangen te worden, dus ook peuters waarbij een of beide ouders niet werken. Goede kinderopvang geeft kinderen een goede start in de maatschappij. Ieder kind heeft daar recht op”, aldus Asscher.