Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft sinds 1 januari al “dik negenhonderd” aanvragen gekregen voor de financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Een woordvoerder laat weten dat het fonds per direct begint met het beoordelen van de aanvragen. Slachtoffers kunnen hun aanvraag voor de tegemoetkoming van 5000 euro indienen tot en met december 2022.

De tegemoetkoming is er voor mensen die als kind tussen 1945 en 2019 in een pleeggezin, instelling of opvang verbleven en daar slachtoffer werden van geweld. Vorig jaar werd aangekondigd dat slachtoffers aanspraak konden maken op deze compensatie, nadat een schrijnend rapport was uitgekomen over systematisch geweld in de jeugdzorg in die periode.

De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het kabinet heeft vorig jaar al zijn excuses aangeboden. Er komen ook andere erkenningsmaatregelen, waaronder een website en een contactpunt voor slachtoffers.

De oppositie in de Tweede Kamer was eerder kritisch over de hoogte van het bedrag, en over het feit dat ieder slachtoffer evenveel geld krijgt. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) benadrukte toen dat de 5000 euro geen “vergoeding van schade of leed” is, maar een tegemoetkoming.