Vorig jaar hebben 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.272 pleegkinderen, meldt Pleegzorg Nederland. Daarbij zijn er 2778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven, 8 procent meer dan in 2018. Ook het aantal pleegkinderen nam afgelopen jaar toe, met 530.

Volgens de organisatie hebben ruim 10.000 mensen informatie over pleegzorg opgevraagd. Dat is een toename van 12 procent vergeleken met een jaar eerder.

De organisatie schrijft dat voor een deel toe aan de campagne Open je wereld.nu. “Ook wordt de lokale samenwerking tussen gemeenten en pleegzorgaanbieders bij de werving van nieuwe pleegouders steeds vanzelfsprekender. In diverse gemeenten zijn het afgelopen jaar gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden”, zegt bestuurslid Ruud Stevens van Jeugdzorg Nederland.

Ondanks de toename van het aantal nieuwe pleegouders wachtten eind vorig jaar 970 kinderen op pleegzorg. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om deeltijdpleegzorg, meestal voor de weekeinden. Deeltijdpleegzorg biedt de mogelijkheid om met lichte hulp een uithuisplaatsing te voorkomen. “Het aantal pleegouders dat beschikbaar is voor deeltijdpleegzorg blijft helaas achter bij de toenemende vraag”, aldus Stevens.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulp­organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.