Het aantal kinderen dat in een gezinshuis verblijft is eveneens gestegen. In 2012 waren dat er 1.677, in 2014 zijn het er minstens 1.728. De provincie Gelderland is koploper, met 141 gezinshuizen binnen haar grenzen. Ook het aantal zorgaanbieders met gezinshuizen nam toe.

Plicht gemeenten

De stijging van het aantal gezinshuizen is in lijn met Amendement 80 in de nieuwe Jeugdwet. Sinds begin dit jaar zijn gemeenten wettelijk verplicht om voor uithuisgeplaatste kinderen een plek te regelen bij een pleeggezin of in een gezinshuis. Opvang in een residentiële instelling mag alleen nog als plaatsing in een vervangende gezinssituatie niet mogelijk is, of aantoonbaar niet in het belang van het kind is.