Omdat het niet gaat lukken om voor alle jeugdigen het overdrachtsproces voor het nieuwe woonplaatsbeginsel af te ronden voor 1 januari, is in het bestuurlijk overleg van het ministerie van VWS en de VNG een besluit genomen over een aangepaste werkwijze (de zogenoemde 1-november-maatregel).

We willen allemaal voorkomen dat er jeugdigen zijn die tussen wal en schip vallen als op 1 januari de nieuwe Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd ingaat. De 1-november-maatregel moet ervoor zorgen dat er voor de jeugdige die op 1 januari nog niet is overgedragen, toch een gemeente is die de verantwoordelijkheid op zich neemt om de zorgverlening aan die jeugdige (voor) te financieren. Zodat ook zorgaanbieders weten dat ze per 1 januari de zorgverlening kunnen continueren.

Relevante informatie

Op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein leest u alles over deze 1-november-maatregel. Bent u betrokken bij de implementatie van het Woonplaatsbeginsel, dan vragen we u de informatie zorgvuldig te lezen. Een belangrijke voorwaarde is dat alle gemeenten zich aan die maatregel houden.